Voor wie?

Bij een specifieke casus bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kijkt een deskundige van Juvent mee. Dit gebeurt op verzoek van de gemeente.

Doel

Het doel van consultatie en advies is het komen tot een advies van een deskundige. Op deze manier kunnen we deze informatie gebruiken om tot een bepaald besluit te komen (zorgvuldig handelen).

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!