Voor wie?

Jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen dusdanig groot zijn dat ze daardoor minder goed functioneren op een gewoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school, komen in aanmerking voor dagbehandeling van Juvent. Denk aan ernstige problemen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele, spraak/taal- of motorische ontwikkeling.

Behandeling

Dagbehandeling bestaat uit verschillende bezigheden die groepsgewijs en individueel plaatsvinden op school, tijdens de opvang of op een locatie van Juvent. Met elk kind wordt apart gewerkt aan de persoonlijke doelen die in het hulpverleningsplan staan. Zij worden daarbij begeleid door pedagogisch medewerkers en een gedragsdeskundige. Ook krijgt het kind de behandeling die nodig is om de hulpvraag op te lossen, zoals logopedie, fysiotherapie, psychomotoretherapie of speltherapie. Aan de dagbehandeling is ook een kinderarts en psychiater verbonden.

Duur

Het doel is om het kind te helpen, zodat hij of zij zo snel mogelijk weer volledig gebruik kan maken van het regulier onderwijs en/of de opvang. Kinderen die dagbehandeling nodig hebben, blijven gewoon thuis wonen. Zij komen twee keer per week naar de locatie van Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer één jaar.

Locaties

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!