Voor wie?

Ouderschapsbemiddeling is bedoeld voor ouders die er samen niet uit komen na een echtscheiding. Het contact van het kind met de niet-verzorgende ouder dreigt verstoord te raken. Ouderschapsbemiddeling kan ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor hun kind vorm te geven.

Doel

In gesprekken met beide ouders proberen we om de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen ouders te verbeteren. De bemiddelaar ondersteunt ouders bij het vorm geven van hun ouderschapsreorganisatie na de scheiding en kunnen de onderling overeen gekomen afspraken worden vast gelegd in een ouderschapsplan.

Traject

Ouderschapsbemiddeling van Juvent werkt via vier bemiddelingsfasen. De eerste twee fasen zijn voornamelijk gericht op de afronding van en/of terug kijken op het partnerschap en fase drie en vier zijn voornamelijk gericht op het opnieuw vormgeven (reorganisatie) van het ouderschap. Daarnaast kan gewerkt worden aan contactherstel voor de kinderen met de niet verzorgende ouder.

Verwijzing

Ouderschapsbemiddeling kan door een rechter worden opgelegd of door de ouders zelf worden aangevraagd. Ouders die bereid zijn om gezamenlijk gesprekken te voeren om samen tot een goede omgangsregeling voor hun kinderen te komen, kunnen zich aanmelden voor de ouderschapsbemiddeling via het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in hun gemeente. Zodra de aanmelding binnen is, zal de ouderschapsbemiddelaar van Juvent zo snel als mogelijk beide ouders uitnodigen voor een eerste gesprek.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!