Voor wie?

Het gezinshuis van Juvent is bedoeld voor kinderen en jongeren, sommigen met een licht verstandelijke beperking, waar de problemen dusdanig zijn dat een kind moeilijk kan functioneren in een normaal (pleeg)gezin. Echter opgroeien in een gezinssituatie heeft uiteindelijk wel een positieve uitwerking op het kind. Ook kan een gezinshuis uitkomst bieden om te bepalen welke hulp het beste is voor een kind. Soms is alleen duidelijk dat het kind niet kan wonen binnen een normaal (pleeg)gezin, maar is er onvoldoende inzicht in de aard van de problemen, de mogelijkheden van het kind en de verwachtingen voor zijn/haar toekomst. In dat geval kan de hulpverlener in het gezinshuis voor een tijdje observeren en van daaruit met een oplossing komen.

Doel

Als een kind gaat wonen in een gezinshuis, worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een startgesprek. Hierin stellen we samen de behandeldoelen vast en maken we afspraken over de contactmomenten tussen ouder(s) en kind. Het gezinshuis heeft tot doel een kind 24 uur per dag professioneel te begeleiden en hem/haar tevens deel te laten uitmaken van een normaal gezinsleven. De gezinshuisouder heeft een pedagogische achtergrond en weet daardoor het kind goed te ondersteunen en te helpen bij zijn problemen. Ook voor kinderen met een licht verstandelijke beperking biedt Juvent deze vorm van jeugdhulp.

Gezinshuis worden?

Steeds meer mensen denken erover na om gezinshuisouder te worden. Ben jij ook bereid om dagelijks zorg en ondersteuning te bieden aan jongeren met verschillende hulpvragen? In ons Pleegzorg Magazine nummer 32 lees je meer over de ervaringen van gezinshuisouders. Je kunt ook vrijblijvend met ons in gesprek over je plannen om een gezinshuis te starten. Neem hiervoor contact op met Edwin van Alphen, manager residentieel en gezinshuizen, via het telefoonnummer 06 – 57 70 02 73. Je kunt ook mailen naar evanalphen@juvent.nl.

 

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!