Voor wie?

De Naschoolse Dagbehandeling (NDB) biedt intensieve naschoolse behandeling voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 13 jaar. Kinderen leren nieuwe vaardigheden en gedrag aan op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfbeeld. Daarnaast leert het kind deze vaardigheden en dit gedrag te implementeren in zijn of haar diverse leefgebieden.

Behandeling

De Naschoolse Dagbehandeling biedt behandeling aan de hand van het sociaal competentiemodel en de systeemgerichte benadering. Met als doel de huidige vaardigheden van het kind te versterken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Altijd in nauwe samenwerking met opvoeders en met school en andere betrokken hulpverlening.

Op een gestructureerde en zinvolle manier “spelend” leren door middel van groepsactiviteiten, samenspel, alleen spel, individuele momenten met de pedagogische hulpverleners en door verschillende methodieken en trainingen aan te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan sociale vaardigheidstraining, emotietrainingen of weerbaarheidstrainingen (zoals Rots en Water).

Duur

Het doel is om het kind te helpen, zodat hij of zij de nodige sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, weerbaarheid, emotieregulatie heeft aangeleerd. Ook opvoeders hebben antwoorden op hun opvoedvragen, en hebben vaardigheden aangeleerd voor de omgang met het kind. De kinderen komen drie keer per week na schooltijd naar de locatie van Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer een jaar.

Locaties

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!