Voor wie?

De observatiediagnostiek wordt ingezet bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Afhankelijk van de diagnostiekvraag kijkt een (GZ) psycholoog, orthopedagoog of een psychodiagnostische medewerker mee met een kind of jongere in het gezin of de opvoedsituatie. Onderdeel van de observatiediagnostiek kan zijn:

  • Observatie in huis, op school of in de omgeving
  • Onderzoeken interactie tussen ouders en kind
  • Dossier- of systeemonderzoek
  • (Neuro) psychologisch onderzoek
  • IQ-onderzoek
  • Sociaal emotioneel onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Afname van anamnese

Doel

Het doel van observatiediagnostiek is duidelijkheid krijgen over de ontwikkeling op sociaal, cognitief en emotioneel niveau van het kind of de jongere. Daarbij ontstaat een integratief beeld met beschermende en belemmerende factoren, advies voor aanpak van specifiek (probleem)gedrag. Op basis van deze informatie wordt het stellen van een diagnose mogelijk.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!