Samen vormgeven aan ouderschap

Ouderschapsbemiddeling is er voor ouders die gezamenlijk vorm willen geven aan het ouderschap, maar nog niet precies weten op welke manier. Ook als er tussen ouders sprake is van geschaad vertrouwen en/of de meningen ver uit elkaar liggen, staat de deur open. Eén voorwaarde is dat jullie als ouders met elkaar in gesprek wíllen gaan. Onze ouderschapsbemiddelaars nemen een onpartijdige positie in bij het vormgeven van het ouderschapsplan.

Hulp thuis

Is er na de scheiding intensieve hulp nodig, omdat het thuis helemaal misgaat? Dan kijken we, afhankelijk van de situatie en ernst, hoe we samen kunnen werken aan een oplossing.

Ga naar…

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!