Veiligheidsplan

Een gezin is in een situatie terecht gekomen waar er ernstige zorgen zijn omtrent hun kind. Het moet anders, de situatie is onhoudbaar, maar dan? Wat moet er gebeuren? Wat is er in het netwerkberaad door familie, buren, school en hulpverleningsinstanties gezegd? Wat zijn hun zorgen? Wat vinden zij dat er goed gaat? Wat vinden zij dat er moet gebeuren? Juvent maakt samen met het gezin een veiligheidsplan waarin de stappen naar een veiligere situatie worden omschreven en helpt bij de uitvoering hiervan.

Netwerkberaden

Het netwerk rondom een gezin wordt actief betrokken bij het proces: familie, vrienden of kennissen, buren, school, betrokken hulpverleners of de huisarts. Gezamenlijk wordt gekeken hoe het veiliger wordt binnen het gezin, zodat in de toekomst de rol van de hulpverlener binnen het gezin overbodig wordt.

Drie huizen

Het werken met de drie huizen is een manier om met een kind in gesprek te gaan en te tekenen over hoe het kind zijn situatie ervaart en wat er volgens hem of haar moet veranderen in de toekomst. Wat gebeurt er in het huis van de zorgen, het huis van de goede dingen en het huis van de toekomst? De tekeningen kunnen ook bij netwerkberaden opgehangen worden als ‘stem van een kind’.

Words & Pictures

Met behulp van words & pictures wordt het verhaal met tekst en tekeningen geschetst vanuit alle betrokkenen rondom het kind. Words & pictures vertelt aan kinderen wat er is gebeurd, wat de zorgen zijn, wie zich zorgen maakt, wat er gaat gebeuren of besloten is en door wie. Het verhaal wordt pas aan het kind verteld als alle betrokkenen er achter kunnen staan.

Trainingen

Je kunt bij Juvent terecht voor trainingen van onze deskundigen met een brede ervaring op het gebied van oplossingsgericht werken, Signs of Safety en de bijbehorende tools. Wil je meer informatie over SOS en de tools die wij inzetten? Neem gerust contact met ons op!

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!