Voor wie?

Speltherapie helpt kinderen waarbij de ontwikkeling stagneert of klachten en problemen zich herhalen. Dit kunnen psychosomatische klachten, problemen in contact, gedragsmoeilijkheden of sociale problemen zijn. Ook bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen of kinderen die moeite hebben met het accepteren van een eigen situatie, zoals een handicap (in brede zin), ziekte, verandering in de gezinssituatie, kan speltherapie uitkomst bieden.

Werkwijze

Het kind dat in therapie komt, mag zelf kiezen waarmee hij of zij wil spelen. Het kind krijgt de ruimte om op zijn of haar eigen manier en tempo problemen naar voren te brengen. Door het spelcontact bouwt de therapeut een vertrouwensrelatie met het kind op zodat het zich veilig voelt om in het spel te laten zien waar hij of zij tegenaan loopt.

Doel

Het kind komt in de Speltherapie tot nieuwe inzichten en oplossingen. Dit helpt het kind om te groeien en zich weer verder te ontwikkelen. De therapeut richt zich met een positieve focus op de mogelijkheden van het kind. De therapeut helpt het kind tot groei te komen door gerichte interventies toe te passen. Wanneer het kind zich zelfbewuster gaat gedragen en meer vertrouwen heeft in de eigen gevoelens en mogelijkheden, zowel binnen als buiten de therapie, bouwen we de therapie stapsgewijs af.

 

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!