Doel

Op basis van de zorgopdracht wordt samen met de ouders en het kind een hulpverleningsplan gemaakt. Kinderen en jongeren leren in de groep hoe ze hun problemen kunnen oplossen of beter kunnen aanpakken en hoe zij zich thuis, op school of met vrienden moeten gedragen om problemen te voorkomen. Soms is daar extra hulp bij nodig, zoals een training of therapie. Vaak krijgen ouders thuis ook hulp van Juvent, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden.

Duur

De periode van behandeling is afhankelijk van de zorgopdracht. Het doel is om de behandeling en het verblijf zo snel mogelijk af te sluiten (binnen anderhalf jaar), zodat het kind en het gezin weer zelfstandig kunnen functioneren.