Voor wie?

Vertrektraining is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die hulp nodig hebben bij hun weg naar zelfstandigheid.

Doel

Samen met de vertrektrainer wordt er individueel gewerkt aan een nieuwe stabiele leefomgeving voor de jongere. Behalve woonruimte, zoeken we samen met de jongere naar een dagbesteding en inkomen. De training is erop gericht dat jongeren vaardigheden ontwikkelen, waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. Er is uitgebreid aandacht voor het sociale netwerk van de jongere en de manier waarop hij/zij daarvan gebruik kan maken.

Duur

Het staat niet precies van te voren vast hoe lang de vertrektraining zal zijn. De duur van de training is afhankelijk van de leerdoelen.
Er wordt gemiddeld 3 tot 4 uur per week training gegeven aan de jongere.

 

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!