Voor wie?

Een jeugdhulpprofessional (HBO/HBO-plus-niveau) van Juvent kijkt mee op verzoek en onder procesverantwoordelijkheid van de gemeentelijke toegang.

Doel

Het doel van vraagverheldering is dat de gemeentelijke toegang optimaal inzicht heeft in de hulpvraag van de cliënt. Op deze manier worden de vervolgstappen duidelijk.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!