Het kind bij jou om de hoek kan een pleeggezin nodig hebben!

Juvent heeft verspreid over heel Zeeland inmiddels zo’n 500 pleeggezinnen. ,,Toch zijn dat er nog altijd te weinig”, vertelt Annemieke Martens van Juvent. Zij houdt zich bezig met de werving van nieuwe pleeggezinnen en brengt het thema steeds onder de aandacht.

Wat is pleegzorg eigenlijk?
,,Als een kind, om wat voor reden dan ook, niet meer thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een gezinsvervangende situatie. In de eerste instantie kijken we naar de mogelijkheden in het netwerk van het kind. Een kind in de vertrouwde omgeving laten, is (bijna) altijd het uitgangspunt. Als het kind daar niet terecht kan, dan zoeken we een geschikt pleeggezin. Een goede match tussen het kind en het pleeggezin is bepalend voor het succes van een plaatsing. We letten hierbij ook bijvoorbeeld op leeftijd, gezinssamenstelling, ervaring, problematiek van het pleegkind etc. We zoeken dan ook allerlei soorten gezinnen. Jonge mensen, gepensioneerden, mét kinderen of zonder kinderen, alleenstaanden, voor tijdelijke of juist langdurige opvang. De belangrijkste voorwaarde voor het pleegouderschap is dat je een kind een veilige en stabiele plek kunt bieden. Momenteel zien we in Zeeland wel een stijging in de vraag naar gezinnen voor wat oudere kinderen, vanaf 8 jaar.”

Pleegzorg in deze regio
In Zeeland heeft Juvent te weinig pleeggezinnen om voor alle vragen een passende match te vinden. Dat betekent soms dat een kind geplaatst wordt in een andere gemeente, waardoor het zijn vertrouwende omgeving moet verlaten. Uitbreiding van het pleegouderbestand is daarom van groot belang.

Nieuwsgierig naar het pleegouderschap?
– Alle informatie over het pleegouderschap vind je op www.juvent.nl/pleegouder-worden/

– Informatiepakket aanvragen doe je gemakkelijk via www.juvent.nl/contact-en-locaties/aanvraag-informatiepakket-pleegzorg/

– of bezoek een informatieavond. Vanaf 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) vertelt een professional en pleegouder vanuit eigen ervaring en is er uitgebreid mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voor actuele data www.juvent.nl/meer/agenda/. Direct aanmelden kan via www.juvent.nl/contact-en-locaties/aanvraag-informatieavond/