Vruchtbare conferentie ‘De Jeugdzorg draait door!‘

Zo’n 260 onderwijs- en zorgprofessionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen waren vandaag te gast bij de conferentie ‘De Jeugdzorg draait door!’ bij de Stenge in Heinkenszand. Zeeuwse jeugdzorgspecialist Juvent bracht alle betrokken partijen aan tafel voor een gesprek over de inhoud: wat is er nodig om de hulp aan jeugd, ouders en omgeving nog beter vorm te geven in Zeeland?

Tijdens vier verschillende themagesprekken gingen gesprekleiders Luuc Smit en Marc Volleman in op de samenwerking tussen zorg en onderwijs, de grenzen van residentiële zorg en de toekomst van jeugdzorg. Wethouder Jack Werkman van gemeente Sluis en wethouder Derk Alssema van gemeente Goes deelden hun bevindingen vanuit politiek oogpunt.

Dilemma’s

Als we de politici aan tafel moeten geloven, doen wij het in Zeeland in vergelijking met de rest van het land, helemaal niet zo slecht. Toch gingen de discussies in op reële vraagstukken in de jeugdzorg: ’Wordt de hulp op tijd gesignaleerd? Wordt er bij tijdige signalering wel altijd de best passende hulp ingezet? Wat doen we in Zeeland aan preventie en is dat voldoende? Hoe kunnen we elkaars expertise beter benutten? Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Waar wordt nog te veel in hokjes gedacht? Op welke manier kan de positie van ouders meer aandacht krijgen?’ De aanvullingen, standpunten en nuancering uit het publiek volgden. De conclusie? Samenwerken, communiceren en elkaars expertise benutten, maar er ook op durven vertrouwen!

Systemisch werken

De oplossing zit hem vooral in praktische samenwerking en het erkennen van elkaars expertise en rol. Voorbij de grenzen van organisaties en rollen handelen en daarbij duidelijk regie houden, zodat een gezin niet de dupe wordt van een systeem of protocol. Het proces van hulpverlening blijft maatwerk. Daarbij is hele netwerk (in hulpverleningstermen: het systeem) rondom het kind onmisbaar. Dat betreft vrienden en familie, school, kinderopvang, huisarts, politie, andere hulpverlenende instanties en soms ook gewoon de buurvrouw om de hoek.

Uniek

Deze vruchtbare conferentie met overweldigende belangstelling vond plaats op initiatief van Juvent en in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Het is uniek dat er in Zeeland drie jaar na de transitie op deze manier uit alle lagen zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, politie, onderwijs en politiek aan tafel schuiven om in gezamenlijkheid te kijken hoe de jeugdzorg in Zeeland verder versterkt kan worden.