Vrijwilliger bij Juvent

Ieder jaar vindt in april onder supervisie van het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK) een landelijke collecte plaats. Deze collecte is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor verschillende jeugdzorginstellingen, waaronder Juvent.

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe collectanten. U helpt ons al met één avondje collecteren. Wilt u ons helpen? Alle hulp is welkom! Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie. Stuur een e-mail of bel: 0118-63 28 42.