Op 23 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start.  Ruim honderdduizend kinderen zetten zich ook dit jaar, ondanks corona, in voor andere kinderen!
Juvent is heel erg blij met het thema van dit jaar: “Geef kinderen een veilig thuis”. Want ook in Zeeland is een veilig thuis helaas niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid!
Zo zijn er kinderen die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. En er zijn kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Alleen al via Juvent wonen er ruim 680 kinderen en jongeren in een gezinshuis, pleeggezin of woongroep.
Wij proberen onze jeugd een veilig thuis te bieden waar ze gelukkig kunnen opgroeien. Goede steun is daarbij altijd welkom!

Doneer of koop Kinderpostzegels!
Met de opbrengst van de kinderpostzegels financiert Stichting Kinderpostzegels Nederland diverse zinvolle projecten, zoals Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis of Kamer voor een kind

De kinderen komen dit jaar op verschillende manieren langs voor de Kinderpostzegelactie: fysiek aan de deur of met een heuse persoonlijke videoboodschap! Lees hier meer over hoe u kinderpostzegels kunt kopen.