Doelstellingen 2017-2018

  • Onze zichtbaarheid vergroten
  • We vragen over elke pilaar van Juvent tenminste één keer naar de mening van de klanten en rapporteren daar ook over terug
  • We onderzoeken of de levensgebeurtenis 18 jaar worden qua Juvent inspanningen verbeterd moet worden en we onderzoeken of het prijskaartje van de zorg tot nodeloze breakdown leidt in pleegzorg
  • We gaan per kolom werkgroepen vormen, waardoor we uit de praktijk nuttige voeding krijgen voor ons werk
  • We volgen de activiteiten van Juvent conform de kalender die is opgesteld
  • We zijn transparant, laten zien wat we doen en gedaan hebben, door korte verslagen of nieuws op de website van Juvent

Leden cliëntenraad

Momenteel zijn vijf leden actief in de cliëntenraad van Juvent. Ieder lid heeft een speciaal aandachtsgebied, samen maken we gebruik van elkaars ervaringen. We overleggen circa 8 keer per jaar. Waar dat meerwaarde heeft, communiceren we over relevante thema’s, lichten we doelstellingen en behaalde resultaten toe en publiceren we deze op de website.

Ga naar…