Doelstellingen 2017-2018

  • Onze zichtbaarheid vergroten
  • We vragen over elke pilaar van Juvent tenminste één keer naar de mening van de klanten en rapporteren daar ook over terug
  • We onderzoeken of de levensgebeurtenis 18 jaar worden qua Juvent inspanningen verbeterd moet worden en we onderzoeken of het prijskaartje van de zorg tot nodeloze breakdown leidt in pleegzorg
  • We gaan per kolom werkgroepen vormen, waardoor we uit de praktijk nuttige voeding krijgen voor ons werk
  • We volgen de activiteiten van Juvent conform de kalender die is opgesteld
  • We zijn transparant, laten zien wat we doen en gedaan hebben, door korte verslagen of nieuws op de website van Juvent

Leden cliëntenraad

Momenteel zijn zeven leden actief in de cliëntenraad van Juvent, samen met één ondersteuner. Ieder lid heeft een speciaal aandachtsgebied, samen maken we gebruik van elkaars ervaringen. We overleggen in ieder geval tien keer per jaar. In het kader van de transparantie laten we de agenda van onze overleggen, de actie- en besluitenlijst en onze informatie op de website van Juvent zien, tenzij dit om moverende redenen niet wenselijk is. In overleg is deze lijst dan opvraagbaar bij de ondersteuner. Waar dat meerwaarde heeft, communiceren we over relevante thema’s, lichten we doelstellingen en behaalde resultaten toe en publiceren we deze op de website.

Ga naar…