Deze week publiceert de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd op haar website de rapportage van het onderzoek dat is gedaan bij vier residentiële behandelgroepen van Juvent. De rapportage gaat over het bezoek dat de Inspectie in oktober 2021 bracht aan de residentiële behandelgroepen in Middelburg: Mare, Kraaienest, Stuw en Radar. Aanleiding voor dit bezoek waren zorgen van de Inspectie over de veiligheid op behandelgroep het Anker in Terneuzen na een eerder bezoek. Omdat het Anker inmiddels door Juvent was gesloten vanwege een onoplosbaar personeelstekort, besloot de Inspectie vier andere behandelgroepen van Juvent te bezoeken.

Juvent herkent zich in het Inspectierapport zoals dat is gepubliceerd. Het bevestigt onze zorgen over zorgcontinuïteit en behandelkwaliteit voor specialistische 24-uurs behandeling door de toename van complexiteit van problematiek in open voorzieningen, verzuim en arbeidsmarktkrapte. De coronatijd zorgt daarbij voor extra druk op groepen met een negatief effect op de zorgkwaliteit. Dit speelt niet alleen bij Juvent, ook landelijk hebben residentiële zorgaanbieders hier mee te maken.

 

Verbeterplan voor veilig pedagogisch behandelklimaat

De Inspectie geeft 3 van de 4 bezochte groepen overwegend positieve scores voor ontwikkelingsgerichte hulp en de kundige hulpverlener. Het is moedig dat onze medewerkers zich kwetsbaar hebben durven opstellen, door in het onderzoek aan te geven dat het door de omstandigheden niet altijd lukt om de benodigde zorg, kwaliteit en veiligheid te bieden. Zorgen heeft de Inspectie over de Radar en in mindere mate over het Kraaienest. Juvent is op deze groepen gestart met een verbeterplan, w.o. tijdelijke plaatsingstop, extra personeel piektijden, verbetering dossiervorming. Zo bouwen we aan een stabiel team en veilig pedagogisch behandelklimaat met als doel een positieve score voor alle 24-uurs groepen. Het doet ons goed dat de Inspectie positief is over de lerende houding en inzet van Juvent en constateert dat wij actief werken aan verbetering van tekortkomingen.

 

Jongeren voelen zich gezien en gehoord

Daarnaast is het belangrijk dat jongeren in het rapport aangeven dat zij zich gezien en gehoord voelen bij Juvent. Wanneer de verbeteracties zijn doorgevoerd, moeten jongeren op de groep ook meer stabiliteit en veiligheid ervaren door vaste gezichten in de teams. Een stabiel team zorgt voor rust en minder escalaties door hun methodische en planmatige manier van werken. Dossiers zijn op orde, zodat teamleden en invalkrachten goed geïnformeerd de begeleiding van jongeren van elkaar kunnen overnemen. Jongeren voelen zich veilig, gezien en gehoord. Ouders ervaren meer betrokkenheid bij de behandeling van hun kinderen, omdat zij door vaste medewerkers meer betrokken worden bij de behandeling. Daarnaast is een positieve sfeer op de groep voelbaar en zichtbaar.

 

Plan voor doorontwikkeling residentiële behandeling

Naast de verbetermaatregelen op de Radar en het Kraaienest werkt Juvent aan een plan voor de doorontwikkeling van residentiële behandeling, dat toewerkt naar kleinere groepsgrootte, andere ondersteuningsstructuur en een dienstrooster dat aansluit op behandelvragen jeugdigen. Onze verantwoordelijkheid en inzet ligt bij het creëren van stabiele teams en een veilig pedagogisch behandelklimaat voor jongeren én medewerkers, in dialoog met gemeenten, onze opdrachtgever, over passende voorwaarden, om zo specialistische 24-uurs behandeling voor Zeeland door te ontwikkelen.