Voordat je start

Wil je pleegouder worden en deelnemen aan het Kim!-programma? Dan is de eerste stap het aanvragen van een informatiepakket en het bijwonen van een informatieavond van Juvent. Deze bijeenkomsten worden en aantal keren per jaar georganiseerd. De data vind je in onze agenda. Je kunt je na de informatieavond aanmelden als aspirant pleegouder. Omdat het Kim!-programma zowel voor jou als voor Juvent een grote investering betekent, vinden we het belangrijk voor de start van het programma samen te bepalen of deelname op dat moment en/of in jouw situatie zinvol is. Het volgen van het Kim!-programma heeft soms (nog) geen zin. Bijvoorbeeld als jouw thuissituatie onvoldoende stabiel is of te weinig aansluit bij onze vraag naar pleeggezinnen. Om dat te beoordelen versturen we eerst een intakeformulier met vragen. Binnen veertien dagen volgt een intakegesprek telefonisch of face-to-face. Na één week laten we je gemotiveerd weten of je het Kim!-programma mag volgen. Vanaf dan kun je direct instromen in het Kim!-programma.

Het Kim!-programma

Het Kim!-programma bestaat uit huiswerk, huisbezoeken, twee verdiepingsdagen en verdiepingsmateriaal. Je bepaalt zelf de volgorde van de verschillende onderdelen van het programma. Dat betekent dat je kan starten met een huisbezoek, maar ook met een verdiepingsdag. Het programma wordt begeleid door Kim!-begeleiders vanuit team Werving, Voorbereiding & Matching, samen met ervaren pleegouders. Een gedragsdeskundige wordt betrokken bij de eindbeslissing. Het volgen van het Kim!-programma is gratis.

Verdiepingsdagen

Wanneer je als (echt)paar pleeggezin wil worden, is het de bedoeling dat beide partners het programma volgen. Tijdens de verdiepingsdagen geeft Juvent informatie over alle belangrijke thema’s in de pleegzorg. We praten samen over de dagelijkse praktijk van pleegzorg, we laten je ervaren wat de komst van een pleegkind kan betekenen en we leren met elkaar wat je in lastige situaties kunt doen. De verdiepingsdagen vinden plaats bij Juvent en zijn gepland op de zaterdag. De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien gezinnen. De dagen zijn afwisselend samengesteld. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van opdrachten in groepjes en er zijn gesprekken met professionals uit het werkveld. Ook is er ruimte je vragen te stellen en er bij stil te staan.

Huiswerk

Om te bepalen of wij een pleegkind in jouw gezin kunnen plaatsen, hebben we veel informatie van je nodig. Naast het bijwonen van de verdiepingsdagen, hoort ook het maken van huiswerk bij het Kim!-programma. Dat huiswerk bestaat uit vragen over jezelf en jouw persoonlijke situatie. De begeleiders gebruiken het huiswerk dat je hebt gemaakt om de gesprekken bij jou thuis goed voor te bereiden.

Huisbezoeken

Tijdens de huisbezoeken praten we aan de hand van het levensboek over jouw persoonlijke situatie en de mogelijkheden van pleegzorg. Door de huisbezoeken krijgen wij ook een indruk van de woonomgeving en het gezin, zodat we weten waar een kind uiteindelijk terecht komt.

Referenties

Aan jou als aspirant-pleegouder vragen wij wie we mogen benaderen om referenties op te vragen. Dit is een standaard en verplicht onderdeel van het voorbereidings- en screeningsprogramma binnen Juvent. We doen dit om een zo volledig mogelijk beeld van jou en je gezin te krijgen. Als begeleiders hebben we de opdracht om tot een zorgvuldig oordeel over je geschiktheid als pleegouder te komen. Het beeld dat iemand uit je eigen (professionele of persoonlijke) omgeving heeft op onderwerpen die in pleegzorg belangrijk zijn, levert daaraan een bijdrage. Uiteraard delen we met jou de informatie die we hebben gekregen.

Eindgesprek en acceptatie

In een eindgesprek bij Juvent wordt de balans opgemaakt door jou en de begeleiders van het Kim!-programma. Je bepaalt of het pleegouderschap bij jou en je gezin past. De begeleiders bespreken met je of zij diezelfde mening hebben. Vervolgens beslist Juvent of jouw gezin wordt geaccepteerd als pleeggezin. In dat geval bespreek je samen met de Kim!-begeleiders waar het aanbod uit bestaat en wordt het besluitvormingsproces in een verslag beschreven. Als je beschikbaar bent als pleeggezin, wordt het verslag ter informatie gebruikt voor bemiddeling en komt het in je dossier. Het door jou opgestuurde levensboek wordt na het eindgesprek vernietigd ter bescherming van je privacy.