De Raad van Toezicht van Juvent maakt bekend dat in goed onderling overleg is besloten dat Ruud Stevens vertrekt als bestuurder van Juvent. Ruud zal zijn functie als bestuurder neerleggen per 1 april 2022.

Ruud is ruim vijf jaar werkzaam geweest als bestuurder van Juvent. De Raad van Toezicht is hem erkentelijk voor zijn inzet als gedreven en sociaal betrokken bestuurder die het beste voor heeft met de jongeren die professionele hulp nodig hebben.

De Raad van Toezicht zal zich in overleg met de zittende interim bestuurder, het managementteam en de inspraakorganen beraden op de invulling van de ontstane vacature.

namens Raad van Toezicht Juvent
H. Broertjes, voorzitter