De stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) organiseert ook in 2018 weer een zomerkamp van zondag 5 augustus tot en met vrijdag 10 augustus 2018. Dit zomerkamp is voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 jaar t/m 16 jaar. De kosten voor deze week bedragen € 180,- De kampweek wordt gehouden in het dorpje de Moer nabij de Drunese duinen in Noord-Brabant. Het kamp staat in het teken van workshops, zwemmen, sport, spel, disco, inspanning en ontspanning, gezelligheid en ga zo maar door. Het zomerkamp heeft een maximum van 40 jongeren.

Behalve de genoemde activiteiten is er voor jongeren ruimte om met lotgenoten verhalen en ervaringen te delen. Ze ontmoeten andere pleegkinderen en ontdekken dat er veel meer van deze jongeren dezelfde dingen meemaken. De leiding bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn binnen pleegzorg, studerend zijn in deze richting, affiniteit hebben met de doelgroep of zelf pleegouder zijn.

Heb je zin om mee te gaan?

Dit kan door het aanmeldformulier van de website www.stichtingjip.nl van de stichting te downloaden, in te vullen, te (laten) ondertekenen en op te sturen.

Heb je nog vragen?

Bezoek dan de website www.stichtingjip.nl of bel Koen Melis 06-40739639. Mailen kan ook koenmelis@ziggo.nl.