Vandaag leggen jeugdzorgmedewerkers in het hele land voor 24 uur het werk neer. Ook medewerkers van Juvent staken. Niet allemaal, want de zorg aan kinderen en jongeren kan niet zomaar worden stilgelegd. Zo gaan vijfentwintig van hen met de bus of collega’s gaan op eigen initiatief naar Den Haag waar vakbond FNV van 13.00 uur tot 14.30 uur op het Malieveld een manifestatie houdt. 

 

Knelpunten

De landelijke actie is uit onvrede over de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet, de hoge werkdruk, dat er te weinig geschikte behandelplekken zijn waardoor kinderen te lang wachten op de juiste zorg, het oplopen van de personeelstekorten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao. Verder is de eis dat rijksgeld voor jeugdzorg wordt geoormerkt, voordat het aan gemeenten wordt overgemaakt. Nu dreigen gemeenten het beschikbare geld ook aan andere dingen uit te geven.

 

Hervorming is nodig

Een belangrijk deel van de knelpunten komt voort uit de wijze waarop de jeugdzorg nu is georganiseerd. Daarover zijn zorgaanbieders en brancheorganisaties, continu in gesprek met gemeenten en landelijk wordt een gezamenlijke Hervormingsagenda opgesteld. Daarbij geldt de aanbevelingen van de SER en die van de FNV zoals verwoord in het manifest de Jeugdsprong als leidraad. De ontwikkeling ligt echter stil sinds het kabinet bij haar aantreden een extra bezuiniging op jeugdzorg aankondigde. Reden voor de vakbonden om net als in 2019 een landelijke staking af te kondigen.

 

Alle support vanuit Juvent

Juvent staat achter deze actie, net als onze collega’s verenigd in de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg zijn het er over eens dat er stevige veranderingen nodig zijn in het jeugdzorgstelsel, dat de bezuinigingen moeten stoppen en dat jeugdzorgprofessionals meer waardering verdienen.

 

Zeeuwse media

Ook PZC besteedt aandacht aan de staking en plaatste gisteren al een artikel online met een interview met Arian van Boven. Kijk hier voor het volledige artikel.