“Samen met mijn vrouw Moniek Prins hebben we twee eigen kinderen. Een dochter van 16 jaar en een zoon van 13 jaar. We zijn sinds 2013 pleegouders van nu inmiddels twee pleegdochters. Een van 10 jaar en één van 5 jaar. Mijn hobby’s zijn sport, maar voetbal in het bijzonder.

 

Achtergrond

Na het CIOS en de ALO, ben ik als gymleerkracht gaan werken in het speciaal onderwijs. Daar is mede de affiniteit met kwetsbare kinderen ontstaan en verder ontwikkeld. Momenteel werk ik naast gymdocent ook als leerlingbegeleider op een VO-school. Voor de rest ben ik huisvader.

 

Pleegzorg

Van jongs af aan dacht mijn vrouw aan pleegzorg en doordat ik zelf ook werkzaam ben in het speciaal onderwijs zijn we ons gaan verdiepen in pleegzorg. Na een informatieavond, besloten we om het Kim!-programma te gaan volgen. Het Kim!-programma was destijds nieuw en hebben we als eerste afgerond. Na twee maanden kregen we onze eerste pleegzorgplaatsing. Alles is wel in goed overleg met onze eigen kinderen gegaan en mede door het Kim!-programma besefte we dat we onze eigen kind de oudste wilde laten blijven en zijn we gegaan voor langdurige plaatsing.

Momenteel hebben we twee pleegdochters in huis waarbij het perspectief is dat ze bij ons blijven opgroeien. Sinds het begin van de corona staan we open voor een tijdelijke plaatsing. Daar is tot op heden niks concreets uit gekomen. Sinds eind van de zomer 2020 hebben we besloten om ook open te staan voor weekend- en vakantieplaatsing. Zo kwam er eerst een 18 jarige jongen af en toe logeren. Nu hebben we een jongen van 1 jaar die om het weekend een weekend logeert.

De afgelopen jaren hebben we nagedacht om gezinshuis te worden, maar voorlopig kiezen we ervoor om dit (nog) niet te doen.

 

De Pleegouderraad (POR)

Door in de POR zitting te nemen, kan ik mijn ervaring als pleegouder en werkervaring gebruiken om de zorg die pleegkinderen en pleegouders nodig hebben, verder onder de aandacht te brengen en te ventileren om zo de positie van pleegouder te vergroten en versterken binnen Juvent. Hopelijk zelfs daarbuiten! We zijn de stem van de vele pleegouders die Juvent telt en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Juvent omtrent pleegouders en hun positie.

 

Wat vind je leuk aan POR-lid zijn?

Het leukste aan POR-lid zijn is dat je wat kan betekenen voor het “vak” van pleegouder. Je helpt en begeleidt Juvent bij het zo goed en duidelijk mogelijk te maken voor pleegouders van Juvent op allerlei onderwerpen.”