De jonge Evi wilde geen dierenarts, politieagente of juf worden. Nee, ze wilde een stem zijn voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Want elk kind verdient het om gehoord te worden. Een duidelijke aanleiding was er eigenlijk niet, maar vastbesloten was ze wel. Ze volgde de Hbo opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening en begon als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Brabant. Daar deed ze zes jaar werkervaring op. Intussen rondde ze ook nog haar universitaire opleiding orthopedagogiek af én promoveerde ze op het aandachtsgebied Autisme. Deze bak aan kennis en ervaring bracht haar als gedragswetenschapper bij Juvent.

Die stem zijn, dat is ze nu voor haar jongere cliënten in het cluster Pleegzorg. In de praktijk uit dat zich in allerlei werkzaamheden. Evi: “Samen met de pleegzorgbegeleider bespreek ik bijvoorbeeld welke psycho-educatie helpend kan zijn voor het pleeggezin. Daarnaast geef ikzelf gezinnen regelmatig adviezen en tips. Verder heb ik de ruimte om zelf diagnostiek uit te voeren, zoals het afnemen van een Intelligentieonderzoek of Sociaal emotioneel onderzoek. Dat doe ik niet alleen, maar samen met een GZ-Psycholoog. Daar blijf ik van leren.”

“Bij Juvent word ik als medewerker gehoord en mag ik meedenken vanuit mijn expertise”

Bij Juvent maakt Evi deel uit van een team gedragswetenschappers. Daarin bespreekt ze met collega’s praktijkvoorbeelden en ze houden elkaar scherp op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Evi: “Ik neem deel aan de Vakgroep binnen Juvent die zich bezig houdt met ontwikkelingen vanuit het werkveld. We houden elkaar op de hoogte van nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en van ontwikkelingen op het gebied van behandeling en diagnostiek. Vervolgens toetsen we of de huidige behandelvisie van Juvent voldoende aansluit bij die ontwikkelingen. Ik hecht daar grote waarde aan, dat ik als medewerker daarin word gehoord en mee mag denken.”

 

Telkens wanneer ze terugkrijgt dat een kind zich positief ontwikkelt, beseft Evi waarom ze dit werk zo leuk vindt. Vaak is behandeling nodig voor het kind, maar soms moet de omgeving waarin het kind opgroeit aangepast worden om veilig en onbezorgd op te kunnen groeien. Evi: “Laatst kwam vanuit diagnostisch onderzoek naar voren dat een pleegkindje op een veel lager sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau functioneerde dan op basis van haar kalenderleeftijd werd verwacht. Ik heb het pleeggezin daarover uitleg en advies gegeven. De pleegouders paste de te hoge verwachtingen aan, waardoor het pleegkindje meer succeservaringen opdeed en groeide in haar ontwikkeling. Dan ben ik echt blij met mijn werk.”

“Ik krijg binnen Juvent de ruimte om mij als gedragswetenschapper te blijven ontwikkelen”

Binnen Juvent wordt elke regio ondersteund door een gedragswetenschapper. Evi heeft de regio Oosterschelde onder haar hoede. Samen met pleegzorgbegeleiders in die regio heeft ze geregeld casuïstiek overleg. “Vaak wordt gedacht dat gedragswetenschappers alleen op de achtergrond meekijken en de kinderen en het gezin nauwelijks zien. Dat gaat voor mij niet op. Als ik denk dat het beter is om het kind en het gezin te zien, dan is daar ruimte voor.” Dat maakt het werk volgens Evi ook zo afwisselend.

 

Evi is nog lang niet klaar met haar functie als gedragswetenschapper, want zo leert ze nog elke dag. Ze wordt daarin gestimuleerd door de organisatie. Juvent biedt allerlei opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit de Juvent academie. Ook blijft deze vorm van hulpverlening in beweging. Jezelf daarvan op de hoogte blijven houden is uitdagend en leerzaam. Wil jij ook een stem zijn voor een kind of jongere, blijven leren en meedenken in het bieden van hulp? Ga met ons in gesprek!