Naam: Liza van Maaren

Functie: Pleegzorgbegeleider

In dienst sinds: 2017

“Vlak na een uithuisplaatsing kunnen de emoties hoog oplopen en is de situatie onrustig. Een uithuisplaatsing is niet alleen voor de kinderen erg ingrijpend, maar ook voor de ouders. Zij kunnen weerstand en boosheid ervaren. Het kan een diep dal zijn voor ouders, pleegouders en hulpverleners, waarin iedereen iets anders belangrijk lijkt te vinden.

 

En dan… stap voor stap gaat ieders eigen belang aan de kant en is iedereen in staat om dat van het kind naar voren te schuiven. Er komt erkenning dat het zwaar is voor vader of moeder en er kan wederzijds respect ontstaan. Het mooiste moment vind ik wanneer er ruimte komt voor een plan dat echt het beste is voor de kinderen. Het is mooi wanneer alle partijen achter het plan kunnen staan, dit naar elkaar en het kind kunnen uitspreken en je kinderen weer vertrouwen en hoop ziet krijgen.

 

Veel pleegouders krijgen met dezelfde uitdagingen te maken, die soms worden onderschat. Kinderen zijn vaak beschadigd en het contact met de eigen ouders, het systeem en de hulpverleners kan ingewikkeld zijn. Als Pleegzorgbegeleider kunnen wij wel kennis bieden, informatie over hechtingsproblemen bijvoorbeeld, maar ervaring opdoen kunnen alleen de  pleegouders zelf. Het kost veel tijd voor iedereen hier een eigen weg in gevonden heeft. Wij zijn er natuurlijk wel om hen te begeleiden en ondersteunen in dit proces.

 

Het kan natuurlijk ook direct soepel verlopen, ondanks de impact en heftigheid van dat moment. Als er respect is vanuit pleegouders naar het kind en de ouder(s), en er bereidheid tot samenwerking is tussen alle partijen, zien we kinderen weer ontwikkelen. Het verloop van een plaatsing hangt van zoveel factoren af. Ik ben er trots op een verbindende rol te mogen spelen tussen het kind en de ouders, pleegouders en betrokkenen als scholen, jeugdbeschermers en gedragsdeskundigen. Want ga er maar aan staan, als pleegouder. Ik heb daar echt enorm veel respect voor.”