Crisisplaatsing

Na een crisisaanmelding binnen kantoortijd gaan binnen 4 uur twee mensen van het Ambulante Spoedhulp-team van Juvent naar het gezin om te onderzoeken wat de situatie is. Nagaan of de kinderen in het gezin voldoende veilig zijn, staat daarbij voorop. Als het noodzakelijk is om kinderen tijdelijk uit het gezin te halen en opvang in het netwerk van het gezin is niet mogelijk, komt een crisispleeggezin in beeld. Als de Kinderrechter bepaalt dat een kind per direct uit huis moet worden geplaatst, kan ook een beroep worden gedaan op een crisispleeggezin.

Noodbed

Bij een crisisaanmelding buiten kantoortijd beoordeelt een gedragsdeskundige of het kind per direct een plek buiten het gezin nodig heeft. In die gevallen wordt een beroep gedaan op een noodbedpleeggezin: een pleeggezin waar het kind kan blijven tot de eerstvolgende werkdag. Een crisispleeggezin kan ook aangeven als noodbedpleeggezin beschikbaar te zijn. Wat wil zeggen dat je ook buiten kantoortijden gebeld kan worden voor een crisisplaatsing.

De plaatsing

Binnen 24 uur na een crisisplaatsing hebben betrokken hulpverleners een ZAG: een zorgafstemmingsgesprek. Daarin wordt besproken wat er de komende dagen moet gebeuren en worden taken verdeeld. Wanneer het nodig is om een kind in een crisis- of noodbedpleeggezin onder te brengen, wordt dan ook al een inschatting gemaakt of te verwachten valt dat het kind snel terug naar huis kan. Soms is dat niet mogelijk. Dan is er langer dan een paar weken opvang nodig. Als het crisispleeggezin geen langere opvang kan bieden, gaat de afdeling Werving, Voorbereiding & Matching (WVM) vanaf dag twee op zoek naar een vervolgplek. Wanneer het kind dan toch wordt geplaatst bij jou als crisis- of noodbedpleeggezin, is er vaak nog weinig informatie en geen kennismaking vooraf.

Als crisispleeggezin heb je natuurlijk een pleegzorgbegeleider die met je mee denkt. Daarnaast zal je mogelijk ook contact hebben met iemand van Ambulante Spoedhulp. Die is met het gezin aan het werk om er samen voor te zorgen dat het kind zo snel mogelijk weer naar huis kan. Je ontvangt naast de normale pleegzorgvergoeding een crisistoeslag van € 3,84 per dag.

Aan de slag als crisispleeggezin?

Bespreek de mogelijkheden met je Pleegzorgbegeleider, ook als je netwerkpleeggezin bent. Heb je geen plaatsing? Neem dan contact op met de afdeling Werving, Voorbereiding & Matching per mail of telefoon: 0118 – 63 28 55  (werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur).

Bekijk hier de volledige vacaturetekst Crisispleegouder/gezin.