Crisisplaatsing

Na een crisisaanmelding binnen kantoortijd gaan binnen 4 uur twee mensen van het Ambulante Spoedhulp-team van Juvent naar het gezin om te onderzoeken wat de situatie is. Nagaan of de kinderen in het gezin voldoende veilig zijn, staat daarbij voorop. Als het noodzakelijk is om kinderen tijdelijk uit het gezin te halen en opvang in het netwerk van het gezin is niet mogelijk, komt een crisispleeggezin in beeld. Als de Kinderrechter bepaalt dat een kind per direct uit huis moet worden geplaatst, kan ook een beroep worden gedaan op een crisispleeggezin.

Noodbed

Bij een crisisaanmelding buiten kantoortijd beoordeelt een gedragsdeskundige of het kind per direct een plek buiten het gezin nodig heeft. In die gevallen wordt een beroep gedaan op een noodbedpleeggezin: een pleeggezin waar het kind kan blijven tot de eerstvolgende werkdag. Een crisispleeggezin kan ook aangeven als noodbedpleeggezin beschikbaar te zijn. Wat wil zeggen dat je ook buiten kantoortijden gebeld kan worden voor een crisisplaatsing.

De plaatsing

Binnen 24 uur na een crisisplaatsing hebben betrokken hulpverleners een ZAG: een zorgafstemmingsgesprek. Daarin wordt besproken wat er de komende dagen moet gebeuren en worden taken verdeeld. Wanneer het nodig is om een kind in een crisis- of noodbedpleeggezin onder te brengen, wordt dan ook al een inschatting gemaakt of te verwachten valt dat het kind snel terug naar huis kan. Soms is dat niet mogelijk. Dan is er langer dan een paar weken opvang nodig. Als het crisispleeggezin geen langere opvang kan bieden, gaat de afdeling Werving, Voorbereiding & Matching (WVM) vanaf dag twee op zoek naar een vervolgplek. Wanneer het kind dan toch wordt geplaatst bij jou als crisis- of noodbedpleeggezin, is er vaak nog weinig informatie en geen kennismaking vooraf.

Als crisispleeggezin heb je natuurlijk een pleegzorgbegeleider die met je mee denkt. Daarnaast zal je mogelijk ook contact hebben met iemand van Ambulante Spoedhulp. Die is met het gezin aan het werk om er samen voor te zorgen dat het kind zo snel mogelijk weer naar huis kan. Je ontvangt naast de normale pleegzorgvergoeding een crisistoeslag.

Aan de slag als crisispleeggezin?

We zijn met regelmaat op zoek naar pleeggezinnen die kinderen acuut een veilig plek kunnen bieden. We komen daarom graag in contact met flexibele (pleeg)gezinnen binnen Zeeland die letterlijk en figuurlijk ruimte hebben voor zo’n crisisplaatsing. Het bieden van een crisisplek brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Er is op voorhand vaak weinig bekend over de situatie en het kind zelf. Op basis van de (vaak summiere) informatie die je vanuit de WVM-medewerker ontvangt heb je over het algemeen kort de tijd om de afweging te maken of het kind welkom is in jou gezin voor een crisisplaatsing.
Er kan een aantal uur tot een aantal dagen zitten tussen het moment dat de vraag wordt voorgelegd en de daadwerkelijke plaatsing. We zoeken naar pleegouders die het kind wat hen is toevertrouwd tot rust kan laten komen, zodat we van daaruit samen met de betrokkenen en kunnen kijken wat het kind nodig heeft.

Meer informatie?

Neem dan contact op met team Werving, Voorbereiding & Matching door te mailen naar wvmpleegzorg@juvent.nl of via telefoon: 0118 – 63 28 55 (op werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur).

Ben je nog geen pleegouder en wil je meer weten over pleegzorg? Of wil je onderzoeken of je iets kan betekenen voor het bieden van een crisisplek? Laat hier jouw contactgegevens achter. Dan sturen we jou een informatiepakket toe en nodigen we je van harte uit voor een van onze (online) informatiesessies over pleegzorg.