Voogdij

Wil je meer informatie over het overnemen van de voogdij van jouw pleegkind? Lees dan de brochure ‘Pleegoudervoogdij’ of kijk in de bibliotheek op Pleegzorg.nl.

Op vakantie met pleegkind

Ga je op vakantie met je pleegkind? Download dan het toestemmingsformulier hieronder:

Kosten

Bij het pleegouderschap komt heel wat kijken. Naast het verzorgen en opvoeden van het pleegkind krijg je te maken met een scala aan financiële regelingen. In de Financiële wegwijzer pleegzorg Juvent tref je
een overzicht van deze regelingen. Regelingen en wetgeving zijn aan verandering
onderhevig. Heb je vragen waarop je in dit document geen antwoord vindt, vraag het aan jouw
pleegzorgbegeleider of mail deze aan pleegzorg@juvent.nl. Ook Pleegzorg.nl heeft over het onderwerp kosten en vergoedingen tal van artikelen die jou op weg kunnen helpen.

Formulier bijzondere kosten pleegzorg

Als pleegouder maak je wellicht ook bijzondere kosten voor je pleegkind. Ook het aanvragen van deze vergoeding staat beschreven in de Financiële wegwijzer pleegzorg Juvent. Achterin dit document tref je ook het  ‘Aanvraagformulier bijzondere kosten pleegzorg’ voor het jaar 2023 aan en het ‘Aanvraagformulier gehandicaptentoeslag’.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden pleegzorg regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouders en Juvent. Bijvoorbeeld informatie over het opvragen van referenties en de mogelijkheid van het uitvoeren van een herscreening.