Wat je misschien nog wilt weten

Welke gegevens bewaren we?

Ieder pleeggezin heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:
  • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
  • verklaring van geen bezwaar
  • Kim! rapportage
  • pleegcontract(en)
  • financiële overeenkomst(en)
  • rapportages over de begeleiding
  • correspondentie die met jou en anderen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) wordt gevoerd.
Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of de pleegzorgbegeleider. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.

Wie mag het dossier lezen?

Vanzelfsprekend mag je zelf je eigen dossier lezen. Daarnaast mogen medewerkers van Juvent jouw dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk. Als anderen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om de Raad voor de Kinderbescherming, wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie. Deze gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.

Mag ik als pleegouder alle gegevens inzien?

Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen met opgaaf van redenen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Het dossier kun je zonder kosten ingezien op het kantoor van Juvent. Het is ook mogelijk een kopie te krijgen van de gegevens. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Een kopie van één pagina uit het dossier kost €0,25 met een maximum van €25. Wil je meer dan honderd pagina’s? Dan rekenen we daarvoor €25.

Kunnen gegevens worden gewijzigd?

Als er iets in het dossier niet klopt, heb je het recht om Juvent te vragen de gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat je dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Na beëindiging van de inschrijving als pleeggezin, worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Voor het inzien van deze dossiers gelden dezelfde regels als hierboven zijn beschreven.

Kunnen gegevens vernietigd worden?

Je kunt Juvent schriftelijk vragen om jouw gegevens te vernietigen. Juvent zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Kan ik een klacht indienen?

Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent. Voor meer informatie over klachten kun je de klachtenregeling raadplegen.

Contact

Is je vraag hierboven niet beantwoord? Of wil je weten wat voor gegevens van jou bij ons bekend zijn? Bespreek dit dan met je contactpersoon van Juvent of neem contact met ons op.