Na beëindiging van de inschrijving als pleeggezin, worden de dossiers nog 15 jaar door Juvent bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Voor het inzien van deze dossiers gelden dezelfde regels als hierboven zijn beschreven.