Medewerkers van Juvent moeten de zorg van jou snel en gemakkelijk kunnen afstemmen met andere betrokken hulpverleners rondom jullie gezin. Juvent registreert daarom de gegevens van alle cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Dit doen we volgens de Jeugdwet. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice:

team Cliëntservice
Postbus 140
4330 AC Middelburg
clientservice@juvent.nl