Op basis van de Jeugdwet registreert Juvent haar cliënten in de Verwijsindex Zeeland (VIRZ). Medewerkers van Juvent kunnen op deze manier snel en gemakkelijk tot een goede afstemming van de zorg komen met andere betrokken hulpverleners rondom het gezin. Voordat wij contact opnemen met andere organisaties, bespreken we dit altijd eerst met jou. Je kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van gegevens. Dit kun je doen door contact op te nemen met de cliëntservice:

team Cliëntservice
Postbus 140
4330 AC Middelburg
clientservice@juvent.nl