Als je vindt dat Juvent niet volgens het Privacyreglement met jouw gegevens is omgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Juvent. Voor meer informatie over klachten kun je de klachtenregeling raadplegen.