Als er iets in het dossier niet klopt, heb je als jongere het recht om Juvent te vragen om deze gegevens te wijzigen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Juvent laat jou dan binnen vier weken weten of de gegevens worden aangepast.