Er zijn een paar uitzonderingen op het recht om gegevens te lezen. Persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener en rapporten die nog bewerkt worden, kun je als ouder niet bekijken. Rapportages waar anderen in voorkomen, mag je niet altijd (volledig) inzien. Als dat het geval is, krijg je dat te horen met opgaaf van redenen.