Ieder kind heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:

  • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
  • de zorgopdracht of verwijzing waarin staat welke hulp het kind nodig heeft
  • het hulpverleningsplan dat samen met het gezin is opgesteld en waarin staat welke hulp wordt geboden
  • informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens
  • correspondentie die met de ouders en met anderen (bijvoorbeeld Intervence) wordt gevoegd

Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of jullie hulpverlener. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.