Ieder pleeggezin heeft een eigen dossier bij Juvent met daarin:

  • persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, gezinssamenstelling
  • verklaring van geen bezwaar
  • Kim! rapportage
  • pleegcontract(en)
  • financiële overeenkomst(en)
  • rapportages over de begeleiding
  • correspondentie die met jou en anderen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) wordt gevoerd.

Meestal zijn de gegevens afkomstig van het gezin of de pleegzorgbegeleider. Is de informatie door een andere instelling aangeleverd, dan is daarvoor eerst toestemming gegeven.