Vanzelfsprekend mag je zelf je eigen dossier lezen. Daarnaast mogen medewerkers van Juvent jouw dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk. Als anderen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om de Raad voor de Kinderbescherming, wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie. Deze gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.