Jouw dossier mag slechts door enkele personen worden gelezen:

  • Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je zelf jouw dossier lezen als jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je zelf jouw dossier lezen zonder toestemming van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij je als jongere niet in staat bent tot een redelijke afweging van belangen.
  • Jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen het dossier lezen, tenzij de informatieverstrekking het belang van jou kan schaden. Als je 16 jaar of
    ouder bent, mogen jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers de gegevens alleen inzien als je daarvoor toestemming geeft.
  • Medewerkers van Juvent mogen het dossier lezen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk

Als anderen dan bovengenoemde personen het dossier willen lezen, kan dat alleen wanneer je als jongere (12 jaar of ouder) of je ouders/wettelijk vertegenwoordigers (12 jaar of jonger) daar toestemming voor hebben gegeven.