In een aantal gevallen kan Juvent zonder jouw toestemming inlichtingen verstrekken aan anderen. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. Ook is Juvent wettelijk verplicht bepaalde gegevens door te sturen voor onderzoek of registratie: deze laatste gegevens worden anoniem verstuurd, zodat niet zichtbaar is over wie het gaat.