Voor wie?

Crisishulpverlening is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar waar een acute crisis is ontstaan. Het opvoedklimaat in het gezin staat plotseling onder druk, waardoor kinderen soms niet meer veilig thuis kunnen wonen.

Doel

Ambulante crisishulp is er vanaf het eerste contact met het gezin op gericht om een veilige thuissituatie voor kinderen te creëren. Het gezin is daarna zelfstandig of met behulp van het eigen sociale netwerk of vervolghulp in staat het ontwikkelingsproces dat in gang is gezet, voort te zetten.

 

Duur

Crisishulpverlening bij Juvent start altijd met vraagverheldering. We onderzoeken wat er precies aan de hand is in het gezin. Dit duurt maximaal drie dagen. Het crisisteam kan ook het kind of de jongere verwijzen naar een pleeggezin. Als de situatie in het gezin daar om vraagt, is het ook mogelijk om een kind of jongere in een crisisopvang onder te brengen. Bij ambulante spoedhulp bekijkt de crisismedewerker wekelijks met het gezin of crisishulp nog noodzakelijk is. Deze vorm van spoedhulp duurt maximaal vier weken.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in jouw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of verwijzer. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!