Voor wie?

Voor kinderen en jongeren waarbij een dreigende of onveilige thuissituatie is ontstaan. Het kind of de jongere kan niet langer thuis blijven wonen. Juvent helpt zowel normaal begaafde kinderen als kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Doel

Het doel van een crisisplaatsing is het creëren van rust, stabiliteit en veiligheid. Uitgangspunt is dat het kind of de jongere weer zo snel mogelijk terug naar huis gaat. Er worden afspraken gemaakt over hoe dit kan, de duur (maximaal 4 weken) en het doel. Als terugkeer naar huis onmogelijk is, wordt gekeken naar nieuwe permanente opvoedplek of naar een zelfstandig bestaan.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in jouw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of verwijzer. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!