Voor wie?

Crisiopvang in residentiële groepen is voor kinderen en jongeren waarbij een dreigende of onveilige thuissituatie is ontstaan. Het kind of de jongere kan op dat moment niet langer thuis blijven wonen. Juvent helpt zowel normaal begaafde kinderen als kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Doel

Het doel van een crisisplaatsing is het creëren van rust, stabiliteit en veiligheid. Uitgangspunt is dat het kind of de jongere weer zo snel mogelijk terug naar huis gaat. Er worden afspraken gemaakt met alle betrokkenen over wat hiervoor nodig is, de duur (maximaal 2 weken) en het doel van de crisisopvang.
Als terugkeer naar huis onmogelijk is, wordt gekeken naar een andere opvoedplek of naar een zelfstandig bestaan.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!