De juiste hulp voor het gezin

Soms is een gezin geholpen met hulp thuis. Trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren of therapie om de problemen van het kind en/of de ouders aan te pakken. Het kan ook voorkomen dat er intensieve behandeltrajecten nodig zijn, zoals Multi Systeem Therapie (MST). En soms is het zelfs beter als een kind even thuis weggaat om op adem te komen. Het kind kan dan voor kortere of langere tijd bij ons wonen in een behandelgroep of pleeggezin. Door te luisteren naar het verhaal van zowel het kind, de ouders als hun omgeving, zoeken we naar een oplossing en de juiste hulp dat past bij de situatie.

Ga naar…

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!