Pleeggezin

Een pleeggezin zorgt voor korte of langere tijd voor een kind van iemand anders dat niet thuis kan wonen. Dit kan iemand vertrouwds zijn uit het netwerk van het kind. Denk hierbij aan een opa, oma, tante of buurvrouw. Maar het kan ook gaan om pleeggezin van Juvent. Bij Juvent zijn er zo’n 500 pleegouders door heel Zeeland die ouders of verzorgers kunnen ontlasten en kinderen en jongeren kunnen opvangen.

Voor wie?

Een pleeggezin is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Zij worden dan opgevangen door een gescreend pleeggezin. Dit kan verlengd worden naar 21 jaar.

Ondersteuning

Een pleegzorgbegeleider van Juvent biedt tijdens het verblijf van het kind in het gezin begeleiding en ondersteuning aan.

Doel

Het doel is het bieden van een stabiele en veilige opvoedplek en begeleiden van de jongeren in zijn of haar sociale omgeving. In de eerste plaats kijken we altijd of er kans is op terugkeer naar huis. Het contact tussen de pleegouders en biologische ouders is belangrijk om de terugkeer naar huis mogelijk te maken. Als dit niet mogelijk is, onderzoeken we nieuw perspectief. Een gezinsvervangende situatie waar een kind voor langere tijd, tot en met 18 jaar, kan opgroeien. Soms is dat het gezin waar het kind al woont, soms is dat een ander pleeggezin.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!