Onderwijs op maat

Soms zetten we die hulp thuis in. We zoeken dan samen met je ouders en je omgeving naar een oplossing. Maar soms is dit niet genoeg en heb je een extra steuntje in de rug nodig. Samen met Ozeo biedt Juvent onderwijs op maat.

Asteria

Het Asteria is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die het lastig alleen kunnen redden. Deze jongeren ontregelen een reguliere schoolklas en kunnen een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Jongeren verblijven hier meestal zo’n veertig weken.

Acreon

Ben je 13 tot 18 jaar en ga je om verschillende redenen niet meer naar school? Of dreig je van school gestuurd te worden? Het Acreon in Goes ondersteunt jongeren met problemen op school. Bij het Acreon werk je aan persoonlijke leerdoelen die er uiteindelijk voor zorgen dat je weer naar een vorm van onderwijs terug kunt.

Ga naar…

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!