Voor wie?

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is bedoeld voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die hulp nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin. Soms komt de ontwikkeling van een kind in de knel of is er sprake van een combinatie van problemen met kinderen en andere gezinszaken zoals huishouding, geldzaken, relatie of werk.

Doel

Bij IPT komt de hulpverlener van Juvent bij het gezin thuis om samen te werken aan een oplossing van de problemen. De IPT-er kan zelf hulp geven door bijvoorbeeld met gezinsleden te praten, samen te oefenen met ander gedrag of zo nodig andere hulpverleners inschakelen. De IPT-er blijft betrokken tot de hulpverlening goed afgestemd is en werkt, of totdat het gezin geen hulp meer nodig heeft.

Duur

IPT duurt gemiddeld acht maanden. Maximaal zes maanden na de start van de hulp wordt met alle betrokkenen besproken of de hulp voldoende effect heeft, of dat een andere vorm van hulpverlening nodig is.

Triple P

Voor, tijdens of na een traject IPT kan Triple P (Positief Pedagogisch Programma) uitkomst bieden. Triple P kan ook als apart product ingezet worden.

Video-hometraining

Het terugkijken en bespreken van video-opnames geeft inzicht in de interactie tussen kinderen en ouders. Juvent maakt gebruik van video-hometraining om ouders hun kind te leren steunen en te stimuleren bij de ontwikkeling en op een positieve manier leiding te geven aan de alledaagse opvoedingssituatie.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!