Voor wie?

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Meerdere keren per jaar vinden deze trainingen individueel of in groepsbijeenkomsten (niveau 4 en 5) binnen Juvent plaats. De korte trainingen bieden ouders van kinderen tot 18 jaar advies en steun op maat: van antwoord op algemene opvoedvragen tot hulp voor ouders van kinderen met gedragsproblemen.

Doel

Met positief opvoeden wordt bedoeld dat ouders de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren door hen zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij te brengen. Hierdoor nemen gedragsproblemen van kinderen af of worden zelfs voorkomen. Ouders delen met elkaar hun ervaringen in de opvoeding en krijgen ideeën aangereikt. Ook maken ouders opdrachten uit het werkboek waardoor ze het gedrag van hun kind op een positieve manier kunnen begeleiden, aansluitend op wat zij belangrijk vinden.

Training Triple P (niveau 4, tot 12 jaar)

Ondersteuning op niveau 4 is van toepassing als een kind aanhoudende (ernstige) gedragsproblemen heeft. Tijdens deze training leren we om gewenst gedrag bij het kind te stimuleren en ongewenst gedrag op een positieve manier te corrigeren. Vervolgens is te leren hoe deze en andere opvoedingsvaardigheden bruikbaar zijn in moeilijke situaties. De groepsbijeenkomsten bestaan uit vijf trainingen en drie keer telefonische ondersteuning. De individuele ondersteuning bestaat uit tien gesprekken.

Training Triple P Pubers (niveau 4, 12 – 18 jaar)

Een puber in huis hebben kan soms (extreem) lastig zijn. Maar wat als het hele gezin onder het gedrag van een puber leidt? In de Triple P training pubers worden ouders in groepsverband getraind om hier (beter) mee om te kunnen gaan. De Pubertraining bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten en drie keer telefonische ondersteuning.

Training Triple P (niveau 5, tot 18 jaar)

Deze training kan worden gevolgd nadat niveau 4 is afgerond en als een kind aanhoudende (ernstige) gedragsproblemen heeft in combinatie met problemen in het gezin. Op niveau 5 wordt naast opvoedingsvaardigheden onder meer aandacht besteed aan relatieproblemen, depressie, samenwerking met de partner en het omgaan met stress in dagelijkse situaties. De ondersteuning bestaat uit 4 tot 10 individuele gesprekken.

Training Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Deze training gaat over het bewust zijn van emoties die bij een echtscheiding horen, over valkuilen, balans hervinden en doelen stellen. Maar ook vragen als: hoe richt ik mijn nieuwe leven in? Hoe kom ik de behoeften van mijn kinderen tegemoet? Hoe ontwikkel je een co-ouderschapsrelatie? komen tijdens deze training ruimschoots aan bod.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!