Voor wie?

Multisysteemtherapie (MST) is bestemd voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar met ernstig grensoverschrijdend gedrag. Denk aan het gebruik van drugs, dealen, diefstal, vandalisme, loverboy-problematiek, weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat. Veelal dreigt er een uithuisplaatsing naar een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorgplus-instelling. De jongere woont bij de start van MST thuis, in een pleeggezin, bij het netwerk of heeft plannen om thuis te wonen.

Hoe werkt MST?

MST is een intensieve behandeling waarbij de therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt en 24 uur per dag bereikbaar is. Het betrekken van het netwerk zoals familie, buren, school of werkgever, is een essentieel onderdeel van de behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide MST-therapeut. Deze duurt tussen de vier en vijf maanden. Het uitgangspunt van MST is dat het gedrag van de jongere beïnvloed wordt door meerdere oorzaken tegelijk: factoren van de jongere zelf, het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt. De werking van MST is gericht op het verminderen van de risicofactoren van antisociaal gedrag. Tegelijkertijd worden beschermende factoren, in en buiten het gezin, versterkt. Om de kwaliteit te waarborgen ontvangt de therapeut wekelijks supervisie in teamverband over de casuïstiek. In dit filmpje wordt MST begrijpelijk en in het kort uitgelegd.

Doel

Het doel van Multisysteemtherapie is dat het antisociale gedrag van de jongere zo vermindert, dat uithuisplaatsing wordt voorkomen en het functioneren van het gezin verbetert. Ouders/verzorgers worden geleerd en geholpen de jongere succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en in de vrije tijd.

Resultaten MST

MST is een effectief bewezen therapie. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 94% van de jongeren na de MST behandeling niet (meer) in aanraking komt met justitie en thuis kan blijven wonen. En 82% gaat (weer) naar school of heeft werk. Deze resultaten worden vastgehouden op langere termijn. Vanuit MST Nederland worden er strikte eisen gesteld aan de therapeut. Om de kwaliteit te waarborgen heeft een MST-therapeut bijvoorbeeld wekelijks supervisie in teamverband over de casuïstiek.

Ervaringen met MST

Verhaal van moeder Cora: Kijk het filmpje

Verhaal van gezin dat met MST weer op het juiste spoor kwam:
MST ging onverminderd door en 24/7 voor ons bereikbaar als het nodig was. Ons samenwerken werd nog verder aangescherpt met een gezamenlijke groepsapp waarin oudste kind en partner ook in deelnamen. Zo wist iedereen van elkaar wat er was en wie waarop kan participeren. Zo kon werk zoveel mogelijk doorgaan en de zorg gedeeld worden. Dat bleek heel nodig en toch ook wat rust te geven op momenten dat de focus elders nodig was. Lees verder

Meer informatie

Wil je meer weten over MST? Kijk dan op www.mst-nederland.nl of neem contact op met de supervisors bij MST:

Natalie Zuijdwegt
06 – 22 52 30 48
nzuijdwegt@juvent.nl

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!