Kosten

Het is niet niks als uw kind in een behandelgroep of bij een pleeggezin gaat wonen, of dagbehandeling nodig heeft. Maar ook financieel kan het verblijf van uw kind bij Juvent gevolgen hebben. Soms wordt er van u een bijdrage verwacht, maar ook verzekeringen, kinderbijslag en uitkeringen kunnen veranderen wanneer een kind bij ons verblijft.

 

Download de folder Welke kosten betaalt u voor de zorg van Juvent?