Leden pleegouderraad

In de pleegouderraad zitten nu vier pleegouders. Wil jij lid worden? Het enige dat van jou wordt gevraagd is dat jij:

  • pleegouder bent van Juvent;
  • graag mee werkt aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
  • gemotiveerd bent om pleegouders te vertegenwoordigen, o.a. bij (landelijke) bijeenkomsten;
  • om kunt gaan met vertrouwelijke informatie;
  • goed kunt luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
  • voldoende tijd en energie hebt om je in te zetten voor de Pleegouderraad.

POR leden stellen zich graag voor:Klik hier

Meer informatie of contact?

Daarnaast kunt je –ook als je geen deel uit maakt van de POR– de POR altijd attenderen op zaken die niet of wel goed lopen en waaraan volgens jou aandacht aan geschoten dient te worden. Wil je meer informatie? Wil je aan de slag voor de POR? Een tip? Heb je interesse in de notulen? Of wil je pleegzorgervaringen delen? Mail dan naar pleegouderraad@juvent.nl. Leden van de POR ontvangen een presentie- en eventuele reiskostenvergoeding.