Ketenzorg

Juvent werkt niet alleen. We werken samen met andere hulpverlenende instanties. Daarbij zorgen we ervoor dat de schakels in de jeugdhulpverlening een stevige ketting vormen. Dat betekent dat we volop inzetten op intensieve samenwerking met onze ketenpartners.

 

40 locaties

Juvent helpt het liefst bij het kind thuis. Soms is het beter om tijdelijk thuis weg te zijn. Dan bieden we de kinderen alternatieven, zoals een pleeggezin of een leef- of behandelgroep van Juvent. Onze organisatie werkt vanuit 40 locaties verspreid over Zeeland. Circa 450 pleegouders zijn onze partner in zorg voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Juvent is in Zeeland dé aanbieder van jeugdzorg.

 

Altijd op de hoogte

We delen onze kennis graag met onze partners, net zoals zij dat met ons doen. Zo blijven we continu op de hoogte van elkaars vakgebied, expertise en de laatste ontwikkelingen. Juvent is een deskundige, open en betrouwbare partner in de keten van hulpverleningsinstanties. We zijn vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden.